HUISVESTING

Als eerste moet er gezegd worden dat de dwerghamster huisvesting niet moeilijk is. Bij de huisvesting van een Dwerghamster moet je met een aantal dingen rekening houden. Het zijn namelijk actieve dieren die erg graag graven en maken de mooiste tunnels als ze daar gelegenheid voor krijgen. Ze klimmen en springen niet zo goed dus daar hoef je de kooi niet op in te richten. De hamsterkooi kan het beste ingericht worden voor graven en onderzoeken!

HOE GROOT MOET DE KOOI ZIJN?

Er zijn geen wettelijke minimummaten vastgesteld. Er zijn enkel richtlijnen die omschrijven hoe een dwerghamster gehouden moet worden, te weten (Artikel 2.76o. Huisvesting en afleidingsmateriaal). Een gezelschapsdier moet gehouden worden in een daarvoor geschikte ruimte. Dit houdt tenminste in dat:

  • het dier over voldoende bewegingsruimte beschikt
  • de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en ethologische behoeften van het dier;
  • het dier zo nodig bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico’s;
  • bij huisvesting van een hoogdrachtig of zogend dier, het met haar jongen de beschikking heeft over voldoende en geschikte nestruimte;
  • het dier niet tengevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en stress ervaart;
  • het aantal en de samenstelling van dieren en diersoorten per verblijf zodanig is dat dit niet het welzijn of de gezondheid van het dier nadelig beïnvloedt.

Bekijk de video voor een complete uitleg

ADVIES VOLGENS HET LICG

(Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren)

Er is wel een advies voor de grootte van de kooi voor een dwerghamster. Dat is 70 x 50 cm en komt neer op 3500 cm2.

ADVIES VOLGENS HET PVH

(Platvorm verantwoord huisdierbezit)

“Kleine muizen en hamsters ten minste 0,3 m² , bijvoorbeeld kleine gerbils (Gerbillus, Dipodillus), dwergstekelmuizen (acomys spinosissimus), Eurazische dwergmuizen (Micromys minutus),  cactusmuizen (Peromyscus eremicus, hertmuizen (Peromyscus maniculatus) en dwerghamsters (Phodopus).”

DE AANSCHAF VAN EEN HAMSTER HOE EN WAAR?

HAMSTERS SAMEN HOUDEN?

DE DWERGHAMSTERKOOI

Er zijn heel veel verschillende kooien voor dwerghamsters. Lees op de volgende pagina alles over de hamsterkooi:

DWERGHAMSTER HUISVESTING & BENODIGDHEDEN

Dwerghamsters hebben een ruime hamsterkooi nodig. De minimale maten zijn 60 x 30 cm, maar groter is altijd beter voor de dieren. Daarnaast hebben de hamsters een slaaphuisje nodig waar ze zich in terug kunnen trekken of hun voorraad in kunnen verstoppen. Natuurlijk is bodembedekking ook erg belangrijk, deze mag niet te stoffig zijn, omdat dit slecht voor de longen is. Verder moeten er speeltjes in de hamsterkooi aanwezig zijn en natuurlijk knaagmateriaal om de hamster bezig te houden.

DE HAMSTER BODEMBEDEKKING

HAMSTERS IN HET WILD

HAMSTERSCAPING HUISVESTING

Hamsterscaping is erg leuk om te doen! Dit is een techniek om het hamsterverblijf te vormen “scapen”.  Hamsterscaping is net als aquascaping en terrariumscaping het op een natuurlijke manier vorm geven van het verblijf. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke behoefte van de dieren. Hamsterscaping is de techniek om een hamsterverblijf op een bepaalde manier vorm te geven “scaping”. Het is dus het vormen van de inrichting van het hamsterverblijf. Hamsterscaping bestaat al erg lang in het buitenland, maar begint nu pas aan populariteit in Nederland te winnen. Hier lees je alles over hamsterscaping!


DUITSE STIJL HUISVESTING

Een nieuwe trend die vanuit Duitsland naar ons landje is overgewaaid is de DUITSE STIJL Dit zijn verblijven die op een zeer natuurlijke manier zijn ingericht. Hier vindt je alles over de Duitse Stijl inrichting!

 

Russische Dwerghamsters leven in het wild onder de grond in holletjes.
Het is leuk om hun verblijf natuurlijk en uitdagend in te richten 😉