Chinese Dwerghamster

chinese dwerghamsterDe Chinese dwerghamster (Cricetulus griseus) behoort tot de langstaart dwerghamsters. Hij komt het meest voor in het noorden van China. Doordat deze een langstaart- dwerghamster is, is hij niet nauw verwant aan andere dwerghamsters. Ook deze dwerghamster leeft op de steppe, is te vinden in bossen en in door mensen bewoonde gebieden.

Herkomst van de Chinese Dwerghamster

De Chinese dwerghamster komt al 30 jaar in Nederland voor. Vroeger was het de meest voorkomende dwerghamster, maar tegenwoordig zie je hem niet meer zo vaak. In vergelijking met de andere hamsters valt waarschijnlijk al snel op dat deze hamster een langgerekt lichaam heeft met een goed zichtbare staart in tegenstelling tot de andere dwerghamsters die kleine “bolletjes” zijn en waarvan het staartje nauwelijks zichtbaar is.

chinese dwerghamster chinese dwerghamsterDe pels van het Chineesje is ook niet zo wollig. De haren liggen glad op de huid. De vacht is meestal grijsbruin met hele fijne, zwarte puntjes. De aalstreep over de rug is dun, donkerbruin en niet altijd even goed zichtbaar. De buik is lichtgrijs. De Chinese dwerghamster heeft donkere oren met een lichte rand. Een variant is de gevlekte Chinese dwerghamster, die een overwegend witgrijze vacht heeft met dezelfde tekening en accenten.

Chinese Dwerghamster Voeding

De Chinese Dwerghamster is een echte zaadeter. Uit onderzoek in het wild is gebleken dat zijn wangzakken vooral gevuld waren met verschillende soorten zaden en een nihil aantal insecten. Delen van planten of kruiden ontbraken in zijn geheel, deze dwerghamstersoort heeft dus geen behoefte aan plantendelen of kruiden.

Verschil tussen man en vrouw

Het verschil tussen de geslachten is goed te zien: het mannetje heeft een opvallende grote balzak. Hierdoor loopt het lichaam van een mannetje uit tot een punt, en bij een vrouwtje loopt het lichaam mooi rond uit. Ze worden gemiddeld 4 jaar oud, dat is ouder dan de andere dwerghamsters. Ook zijn ze iets sneller en hebben graag veel klimmogelijkheden in hun kooi. Daardoor zijn ze ook minder snel tam en knuffelbaar. Het zijn absoluut geen groepsdieren probeer ook geen twee vrouwtjes bij elkaar te doen.

Type en bouw van de Chinese Dwerghamster

Het lichaam is matig gestrekt, enigszins slank en regelmatig gebouwd met fraaie afrondingen. De benen zijn kort met 5 tenen aan de voorvoet en 5 tenen aan de achtervoet. De staart is ongeveer 2,5 cm. lang. Bij de mannen zijn de testikels opvallend sterk ontwikkeld

De man is iets groter dan de vrouw.

  • Mannen 11 – 12,5 cm en 45 gram
  • vrouwen 9 – 11 cm. en 38 gram

De beharing is fijn van haar en zacht van structuur, dicht ingeplant en glad aanliggend. De staart is behaard, ook de ogen en benen. De beharing moet goed doorhaard zijn.

De kop is breed met goeie wangen, de zwarte ogen rond en bol van vorm en tonen levendig. De oren zijn niet te groot en aan de bovenkant rond van vorm.

De donkere aalstreep loopt van tussen de ogen scherp belijnd over de rug tot op de staartpunt. De grens tussen buik- en dekkleur is scherp begrensd.

De hamster moet een levendige indruk geven met helder kijkende ogen. Het heldere oog is de voornaamste graadmeter voor een goede conditie.

Kleurmutaties van de Chinese Dwerghamster

Wildkleur, geen gencode

Als er geen genen zijn die de kleur veranderen is een chinese dwerghamster wildkleur.

CHINESE DWERGHAMSTER

Gevlekt, Dsds

Ds is het gen voor dominant spot, één gen voor Ds veroorzaakt gevlekte chineesjes.

Wit, DsDs

Dit gen heeft als bijzondere eigenschap dat het in homozygote vorm, dus DsDs, zorgt voor geheel witte chineesjes.
Echter is dit van oorsprong een gen met lethale factor, dus niet elk gevlekt koppel kan witte jongen voortbrengen..
Er is wel een lijn van chinezen waarbij na jarenlange selectie deze lethale factor niet meer werkzaam is en er wel witte jongen geboren worden, al blijkt wit x wit nog steeds geen jongen te produceren. Een andere eigenschap is dat witte chinezen vaak geboren worden met iets achterstand op hun gekleurde nestgenootjes en deze achterstand pas veel later weer word ingehaald, ze groeien langzamer en het duurt langer voor ze uitgegroeid zijn.

chinese dwerghamster wit

Bont, Ss

S is het gen voor bont, dit is het nieuwste gen bij de chinese dwerghamster.
Hoewel bont en gevlekt erg op elkaar kunnen lijken is er toch duidelijk verschil, gevlekt is vergelijkbaar met schimmel (gekleurde en witte haren door elkaar), bont zijn scherp afgetekende vlekken.
Het is een dominant gen zonder lethale factor, dus kan ook in homozygote vorm voorkomen.

chinese dwerghamster

Combinatie kleuren

Gestreept Dsds Ss

Als je het dominant spot gen met het gen voor bont combineert krijg je een nieuwe tekening, namelijk gestreept.
Het gaat hier om witte hamsters met een gedeeltelijke aalstreep.

chinese dwerghamster

(c) Foto’s Saskia1982