OVER MIJ

Marika Stoevelaar

Al ruim 26 jaar koester ik een diepe liefde voor Russische Dwerghamsters, waarvan ik al 17 jaar met hart en ziel onderzoek doe. Mijn passie strekt zich voornamelijk uit tot hun gedrag, gezondheid en voeding.

Kleine knaagdieren hebben altijd al mijn interesse gehad, maar de Russische Dwerghamster heeft een bijzonder plekje in mijn hart veroverd dankzij zijn vertederende verschijning en buitengewoon vriendelijke karakter.

Mijn hamsteravontuur begon in 1997, toen ik mijn allereerste Russische Dwerghamster verwelkomde. Ik kon urenlang voor zijn kooi zitten, betoverd door zijn handigheid in het verzamelen van voedsel in zijn wangzakken en zijn schattige manier van wassen met die kleine pootjes. Maar wat me echt betoverde, was het moment waarop hij echt contact met mij maakte. Zo’n klein diertje, maar zo vol intelligentie! Ik was meteen verkocht!

Het onderzoek naar Russische Dwerghamsters begon als een hobby, gedreven door mijn nieuwsgierigheid naar hun natuurlijke ritme, eetgewoonten en de redenen achter hun gedragingen. Als liefhebber wilde ik alles begrijpen over deze prachtige wezentjes.

Ruim 17 jaar onderzoek naar Russische Dwerghamsters

Ruim 17 jaar geleden ben ik gestart met een fokproject om mijn kennis te verdiepen in voorplanting, genetica en de zorg voor zowel vader als moeder hamster. Tot op de dag van vandaag ben ik actief betrokken bij dit project. Ik heb het voorrecht gehad om vele prachtige nestjes te mogen zien, waarbij ik niet alleen de zorgzame moeders, maar ook de instincten van de vaders heb kunnen bestuderen en vastleggen.

Dit fokproject heeft mij een geweldige inkijk gegeven in het intieme gezinsleven van deze dieren. Een deel van de jongen die bij mij geboren worden, behoud ik zelf voor verder onderzoek. Het andere deel stel ik graag beschikbaar voor onder andere scholen, collega-onderzoekers, fokkers en liefhebbers. Het delen van deze prachtige wezentjes en mijn bevindingen is voor mij een waar genoegen.

In de loop der jaren hebben we boeiende onderzoeksprojecten uitgevoerd in samenwerking met collega-onderzoekers en fokkers. Een van deze projecten richtte zich op het onderzoek naar “Parkinson” bij zwartgerelateerde dieren. Dankzij een nauwe samenwerking is het ons gelukt om deze aandoening genetisch te identificeren en daardoor terug te dringen. Het was een inspirerend voorbeeld van wat we kunnen bereiken door gezamenlijke inspanningen en expertise te bundelen.

foto van marika met russische dwerghamster en zakken voer

Dit zijn mijn voornaamste onderzoeksdoelen:

  1. Gedragsstudie: Het observeren en analyseren van het natuurlijke gedrag van Russische Dwerghamsters, inclusief hun sociale interacties, foerageergedrag en reproductief gedrag, om een dieper inzicht te krijgen in hun gedragspatronen.

  2. Gezondheidsmonitoring: Het evalueren van de gezondheidstoestand van Russische Dwerghamsters in gevangenschap, met de nadruk op het identificeren van veelvoorkomende gezondheidsproblemen en het ontwikkelen van richtlijnen voor optimale gezondheidszorg.

  3. Voedingsonderzoek: Het onderzoeken van de voedingsbehoeften van Russische Dwerghamsters, inclusief hun dieetvoorkeuren en de impact van voeding op hun gezondheid en welzijn, om aanbevelingen te doen voor een uitgebalanceerd dieet.

  4. Genetica en fokkerij: Het bestuderen van de genetica van Russische Dwerghamsters, met de focus op genetische diversiteit, erfelijke ziekten en fokpraktijken om genetische gezondheid en welzijn te bevorderen.

  5. Omgevingsinvloeden: Het onderzoeken van de impact van omgevingsfactoren, zoals kooi-inrichting en lichtregime, op het gedrag, de gezondheid en het welzijn van Russische Dwerghamsters, om richtlijnen te ontwikkelen voor optimale leefomstandigheden.

  6. Interacties met de mens: Het bestuderen van de interacties tussen Russische Dwerghamsters en mensen, inclusief het effect van hantering en socialisatie op hun welzijn en gedrag, om richtlijnen te ontwikkelen voor verantwoorde omgang met deze dieren.

  7. Vergelijkende studies: Het vergelijken van Russische Dwerghamsters met andere hamstersoorten of knaagdieren om inzicht te krijgen in hun unieke kenmerken en gedragingen, om zo bij te dragen aan het verbeteren van het begrip en de zorg voor deze dieren.

Gesprek- adviespartner voor organisaties en bedrijven

Naast mijn toewijding aan het welzijn van Russische Dwerghamsters, zet ik mij ook actief in voor de verbetering van hun leefomstandigheden. Dit doe ik op verschillende manieren: ten eerste door uitgebreide voorlichting te bieden via mijn YouTube-kanaal en sociale mediaplatforms, en ten tweede door mijn bevindingen te delen via mijn website.

Als gesprekspartner ben ik betrokken bij bedrijven en organisaties die streven naar een betere levenskwaliteit voor knaagdieren. Ik werk nauw samen met fabrikanten en producenten van knaagdierproducten, waarbij ik advies geef en een actieve rol speel in het bevorderen van dierenwelzijn. Mijn lobby-inspanningen hebben vruchten afgeworpen: in de afgelopen 10 jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in het creëren van meer bewustzijn bij fabrikanten en producenten over de behoeften van deze dieren.

Fotografie

Marika Stoevelaar

Naast mijn passie voor hamsters ben ik professioneel bezig met dierenfotografie, met een focus op knaagdieren. Het fotograferen van dieren is een van de meest uitdagende aspecten van mijn werk. Stel je voor, geen enkel model blijft stil zitten en luistert naar je aanwijzingen! Na urenlang fotograferen en honderden genomen foto’s, blijven er wellicht slechts twee of drie over die echt prachtig zijn gelukt… Een echte uitdaging dus!

Mijn streven is altijd om de juiste compositie te vinden, zodat het dier met zijn natuurlijke gedrag het beste tot zijn recht komt in de foto. Ik maak vaak gebruik van elementen die kenmerkend zijn voor het dier, zoals een huisje, bodembedekking waarin ze leven, of een lekkernij waar ze van genieten.

Mijn foto’s zijn exclusief en worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aangeboden. Voor informatie over tarieven kun je het beste contact met mij opnemen via het contactformulier op mijn website. Ik ben altijd op zoek naar die ene perfecte foto die het unieke karakter van het dier vastlegt.

Heb hier vragen over neem dan contact met mij op via het contactformulier.


Ontdek meer van De Russische Dwerghamster

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.