CAMPBELLI DWERGHAMSTERGeen categorieRoborovski Dwerghamster Blog

De NIET zo positieflijstOp 06-07-2022 bereikte mij van alle kanten het nieuws dat er een nieuwe positieflijst is opgesteld waarin onder andere de: Roborovski Dwerghamster, Russische Dwerghamster en Campbelli Dwerghamster niet meer gehouden mag worden per 2024. Ik ben hier uiteraard meteen ingedoken!

De Russische Dwerghamster is de meest gehouden hamstersoort in Nederland sinds de jaren 80. In Nederland worden meer dan 300.000 kleine knaagdieren gehouden en het grootste deel hiervan wordt vertegenwoordigd door de Russische Dwerghamster

Niet gedomesticeerd?

Het overzicht hieronder is gebruikt voor het criterium of de Russische Dwerghamster wel of niet gedomesticeerd is. Men zegt dat deze niet gedomesticeerd is. Dit overzicht is gebaseerd op een Wikipedia lijst. Als ik de Wikipedia lijst erbij pak dan zie ik de rus op de “Tamme en gedeeltelijk gedomesticeerde” lijst staan. Gedeeltelijk gedomesticeerd is dus wat anders dan niet gedomesticeerd. Hierdoor vind ik dat de Russische Dwerghamster ten onrechte als niet gedomesticeerd is aangemerkt.

Bron: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-07/Beoordelingen_van_de_zoogdiersoorten.pdf

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_domesticated_animals#Domesticated_animals

De Russische Dwerghamster zou niet gedomesticeerd zijn…. Wij houden deze dieren al meer dan 40 jaar als huisdier en we fokken ze al meer dan 40 jaar.

“Een gedomesticeerde diersoort zou het best kunnen worden omschreven als een groep dieren van een oorspronkelijk wilde soort, die zich al vele generaties genetisch gescheiden van haar wilde soortgenoten heeft voortgeplant. De groep is daarbij geheel afhankelijk van de mens.”

Onze Russische Dwerghamsters zijn genetisch anders dan zijn soortgenoten in het wild en hebben de dieren zelfs natuurlijke gedragingen en eigenschappen verloren. Een voorbeeld hiervan is de wintervacht die niet meer voorkomt bij verschillende kleurslagen zoals bij: Zwart, Russisch Blauw, Chocola etc. Ook hebben we kleuren gefokt die in het wild kansloos zouden zijn. Dat zijn eigenlijk alle kleuren buiten de wildkleur en de blauw wildkleur om. Wij hebben de schutkleuren weggefokt, waardoor deze dieren in het wild niet kunnen leven.

Onze Russische Dwerghamsters zijn genetisch tam gefokt. Wij hebben huisdieren gefokt die lief en tam zijn en die open staan voor de mens. Als je in de bodembedekker ritselt komen ze naar je toe. Je kunt ze leren op je hand te komen en er ontstaat ook een band tussen dier en verzorger. Onlangs heb ik daar nog een blog over geschreven hoe de Rusjes hun verzorger volgen als ze in het verblijf zitten.

Hoe bedoel je niet gedomesticeerd?

Ook lees ik in het rapport:

” Species are prioritized based on the rankings. As production animals are allowed to be kept also as pet, the species on the production animal list were not analyzed. “Production animal” list mammals in the Netherlands are: rabbit (Oryctolagus cuniculus), brown rat (Rattus norvegicus), domestic mouse (Mus musculus), Guinea pig (Cavia porcellus), golden hamster (Mesocricetus auratus), gerbil (Meriones unguiculatus), mink (Mustela vison), horse (Equus caballus), donkey (Equus
asinus), pig (Sus scrofa), goat (Capra hircus), cattle (Bos taurus), water buffalo (Bubalus bubalis), fallow deer (Cervus dama dama), red deer (Cervus elaphus), and sheep (Ovis aries). In addition, the dog (Canis lupus familiaris) and cat (Felis catus) are not analyzed, because of their way of housing (free roaming), of variation in
breeds, the vast amount of literature and of the delicacy of the subject.”

Mijn vraag is dan waar valt de Goudhamster onder? Productiedier? De hond en de kat zijn niet geanalyseerd, omdat dat gevoelig ligt… dat mag je wel stellen inderdaad.

Criteria RVO

“R2: Diersoort gebruikt afgezonderde nestplaats (altricial) met bij het ontbreken ervan als gevaar sterfte van de jongen, agressief of stereotiep gedrag of vergelijkbare gevolgen.”

Russische Dwerghamsters worden in de praktijk altijd alleen gehouden. De dieren hebben een huisje nodig waar ze in kunnen schuilen. Bij het ontbreken van een huisje schuilen ze in de bodembedekking. De consequenties zijn hier zwaar overdreven. Als het dier in het ergste geval geen huisje krijgt dan maakt hij een nestje in de bodembedekking. Pas als je het dier in een compleet lege kooi plaatst dan kan er inderdaad stress ontstaan, maar wie doet dat nou?

“R4: Diersoort gebruikt uitsluitend zelfgegraven holen/ eigengemaakt nest met bij gebrek aan graafmogelijkheden als gevaar het ontstaan van graafstereotypieën of vergelijkbare gevolgen.”

Gedeeltelijk waar, want Russische Dwerghamsters gebruiken ook achtergelaten holen van andere dieren (Flint 1966). Er is veel verschil in graafgedrag van de dieren, zo graaft de ene Russische Dwerghamster prachtige gangenstelsels en de andere is blij met zijn huisje en graaft bijna niet. Ze moeten wel de mogelijkheid hebben om te kunnen graven, maar dat hebben ze ook, want we gebruiken immers bodembedekking.

“T1: Diersoort is niet aangepast aan een gematigd zeeklimaat met als gevaar het ontstaan van hypothermie of hyperthermie, luchtwegaandoeningen, een toegenomen vatbaarheid voor ziekten en sterfte.”

Waar dit op slaat begrijp ik echt niet…. alsof wij de dieren buiten in de tuin houden. Russische Dwerghamsters leven wat dat betreft al 40 jaar in een gematigd Nederlands Zeeklimaat en ook nog eens zeer succesvol want het zijn één van de populairste huisdieren. Het mag duidelijk zijn dat Russische Dwerghamsters huisdieren zijn die binnen gehouden moeten worden en niet buiten. Het Nederlandse klimaat is voor de mens ook niet geschikt, wij kunnen immers ook niet buiten leven…

“S1: Diersoort heeft een paarsgewijze, monogame leefwijze met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd.”

Monogamie/paarsgewijs = het samenleven met één partner

Pertinent onwaar! Russische Dwerghamsters zijn alles behalve monogaam. Een mannetje heeft niet één partner, maar meerdere. In het wild heeft een mannetje een territorium waarin meerdere vrouwtjes wonen die hij bezoekt als zij bronstig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de dieren in het wild voornamelijk alleen leven. Zo leven dieren van hetzelfde geslacht nooit samen en komen mannetjes en vrouwtjes af en toe bij elkaar.  Ook bij ons thuis kunnen wij mannetjes aan verschillende vrouwtjes koppelen zonder problemen, dat zal bij monogame dieren niet gaan.

“Results for P. sungorus were more ambiguous  and did  not  provide  conclusive evidence of  paternal care.  Individuals  of  the  same  sex never  shared burrows,  but males and females frequently  shared burrows,  although  those relationships  were never exclusive.” (Webster & Brooks  1981; McShea 1990) 

“S2: Diersoort heeft een lineaire of despotische dominantie hiërarchie met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd.

Bij de Russische Dwerghamster is geen sprake van een hiërarchie, deze dieren leven afzonderlijk van elkaar en komen alleen bij elkaar om te paren. Het feit dat ze ruzie krijgen door bij elkaar te komen is het bewijs dat het geen sociale of monogame dieren zijn.

“S3: Diersoort plant zich snel voort met als gevaar overpopulatie en het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte indien de diersoort onvoldoende ruimte heeft.”

De beoordeling van de positieflijst is gebaseerd op risico’s. Bij de dwerghamsters is een specifieke opdeling gemaakt in soorten die sociaal zijn en soorten die dat niet zijn. De commissie heeft besloten dat dieren die je samen kunt houden een groter risico vormen op overbevolking. Deze dieren kunnen zich zeer snel vermeerderen. Bij dieren die solitair (alleen) leven heb je dit risico niet. Ik ken persoonlijk niemand die dit is overkomen en daarnaast rijst bij mij de vraag: hoe zit het dan met konijnen? Dit is een typisch voorbeeld van een dier dat sociaal is en zich razendsnel kan voortplanten. Kijkend naar dit criterium zou een konijn dus niet meer gehouden mogen worden. Tegenstrijdige beoordeling dus, welke naar mijn idee geen standhoudt.

Om de zoveel jaar onrust

Om de zoveel jaar leeft de positieflijst weer op en komt met met andere manieren om de dieren te beoordelen. In 2013 en 2015 was dat ook het geval, ook daar werd de Russische Dwerghamster op de negatieflijst gezet en mocht deze niet gehouden worden. We hebben toen met z’n allen voor elkaar gekregen om het diertje weer op de positieflijst te krijgen. Het gekke was toen dat de Russische Dwerghamster toen niet gehouden mocht worden, maar de Campbelli Dwerghamster wel, terwijl je deze dieren onderling kunt kruisen en een groot deel russen in Nederland hybride is. Een leek kan een Campbelli en een Dwerghamster niet uit elkaar te houden. Die lijst was dus snel van tafel.

Dierenwelzijn en manier van houden

Door de positieflijst rijst de vraag over dierenwelzijn. Hoewel dit een andere discussie is, is het wel belangrijk hier over na te denken en hier afspraken over te maken. Op dit moment is het LICG de instantie die in samenwerking met enerzijds de overheid, de branche organisaties en experts richtlijnen samenstelt voor de dieren. Ik denk persoonlijk dat dit een zeer goede basis is waarop we verder kunnen borduren om het dierenwelzijn verder te vergroten en te behouden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Ingangsdatum en overgangsregeling: De Huis en hobbydierenlijst gaat in op 1 januari 2024. Dieren van een soort die niet op de lijst staan,
maar die je al in bezit hebt, mag je houden totdat ze zijn overleden. Dat is een overgangsregeling. 
Ontheffing: Wil je toch een nieuw dier aanschaffen van een soort die niet op de lijst staat of wilt je met zo’n soort fokken? Dan moet je daarvoor een ontheffing aanvragen. Je moet dan aantonen dat je de dieren goed en veilig houdt, en als je fokt, aan wie je de dieren overdraagt.

06–07-2022: Nieuws nieuwe positieflijst https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-07/Beoordelingen_van_de_zoogdiersoorten.pdf
07-07-2022: Positieflijst ligt bij de 2e kamer
08-07-2022: Persbericht van Dibevo: https://dibevo.nl/pers/de-huis-en-hobbydierenlijst-schaadt-het-dierenwelzijn
04-08-2022: Bezwaarschrift klaar
04-08-2022 – heden: Opstellen van houderij voorschriften
10-01-23 – Processtuk geschreven die deze week naar de kamer wordt verzonden
15-01-23 – Vergadering kamer over positieflijst
26-01-23 – Debat positieflijst tussen 14:00 en 17:00 Troelstrazaal – live volgen via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/troelstrazaal
26-01-23 – PVH reactie op debat: https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2023/01/26-01-2023-PVH-standpunt-kamercommissie-1-2.pdf
28-01-23 – Reactie Marika: https://www.youtube.com/watch?v=vo4OF6XsRec&t=413s
08-06-2023: Positieflijst uitgesteld tot juli 2024
01-05-24 – De Huis en Hobbydierenlijst (Positieflijst) is gepubliceerd en treed vanaf 1 juli 2024 in werking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-13041.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0hrQZFJXS65Lhz625XV8rxVuhXFslFuAY-9SxI_RwfVzOxLnWI-WfpDSk_aem_AeYqzgQ852nm4nZfEbULlguV0UrLYE_rN2XytBx6OJd67XJDXTBFY_BmVUTw__IRUn9ZmfHfq7leAns3x6tFKtmu

24-05-24 – Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de huis- en hobbydierlijst
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D21168

01-07-2024 –

Belangrijke Links

Bezwaar maken tegen de positieflijst

Beoordeling van de zoogdiersoorten

Advies Adviescollege huis- en hobbydierenlijst Zoogdieren

Behavioral Ecology of Captive Species: Using Bibliographic Information to Assess Pet Suitability of Mammal Species

https://petities.nl/petitions/behoud-de-russische-dwerghamster-als-huisdier?locale=nl

Ontdek meer van De Russische Dwerghamster

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

13 gedachten over “De NIET zo positieflijst

 • die criteria slaan echt nergens op zeker niet bij hamsters. ze kunnen beter de regelgeving voor huisdierbezit aanscherpen maar nee ze moeten weer een lijstje maken waar ze al bijna 10 jaar over doen. deze lijst is helemaal niet nodig als er heldere regels komen.

  de meeste dieren die niet meer gehouden zouden mogen worden worden nu juist gehouden door mensen die er veel verstand van hebben die worden door deze lijst er de dupe van.

  Beantwoorden
 • Oké heel apart en waar willen ze dan naar toe gaan met die dieren?

  Beantwoorden
  • Het voorstel zoals deze er nu ligt wil het houden van deze dieren verbieden, maar de kans dat dit ook daadwerkelijk wordt verboden is heel klein als je het mij vraagt.

   Beantwoorden
 • Dit soort ‘lijsten’ houden gewoon een paar mensen aan het werk. Ze moeten wel elk jaar met zoiets komen, anders krijgen ze volgend jaar geen subsidie meer. Kost alleen geld en levert niets op.

  Beantwoorden
 • Geef mensen een folder hoe de dieren te houden en verzorgen. Alleen goede huisvesting voor de dieren in de dierenwinkels. Kortom geef goede voorlichting!!

  Beantwoorden
 • Nee dit slaat nergens op idd… Ik heb een Russische dwerghamster, als dat verboden wordt, is er dan een vervanger? Liefst ook in de kooi van mn rusje… En eentje die goed tam kan worden.

  Beantwoorden
  • eeeehhhhh. kun je lang zoeken. ik heb gerbils gehad. heeft me heel veel tijd een aandacht gekost ze tam te krijgen. en deze dieren zijn onderling wel sociaal, dus ik begon met 4 en binnen no time was de kooi te klein. en deze mogen wel gehouden worden volgens de lijst

   Beantwoorden
 • Ik vind het echt een vreemde lijst. Rusjes kun je niet bij elkaar zetten, dus hoezo overbevolking. Als je naar een dierenwinkel gaat krijg je niet eens hamsters mee als je ze bij elkaar in 1 kooi wilt houden (ten minste bij de winkels hier). Verder zijn ze super lief en heel makkelijk tam te krijgen. Er staan dieren op de lijst die wel mogen waar ik mijn vraagtekens bij zet. Ze zouden ook bijten. Ik ben 1x gebeten en dat was mijn eigen schuld. Ik had net ontbijtspek gehad dus mijn handen waren zout. Daarbij word ik liever gebeten door een dwerghamster dan een kameel die je wel mag houden/fokken/verkopen. Weet je hoe agressief die zijn. Die hele lijst slaat nergens op. Als je het goed wilt spelen zou je helemaal geen dieren meer mogen houden, want elk huisdier stamt af van een wild dier en heeft nog steeds zijn instinct. Honden bijten, soms zelfs tot de dood aan toe, katten vallen je aan als ze zich aangevallen voelen. Dus als je zo gaat redeneren moet elk dier op de negatieflijst.

  Beantwoorden
 • Bij deze hele discussie over dierenwelzijn vraag ik me steeds weer af wat het voor het welzijn van eigenaren betekend om dieren te hebben. Ik denk dat heel wat depressies en andere geestelijke problemen voorkomen worden door dieren te houden. Welke diersoorten daarvoor nodig zijn, zal per persoon sterk verschillen. Je kan je afvragen of je alle soorten knaagdieren moet toestaan of dat een beperkter aantal soorten ook voldoet. Maar het gaat hier over DIERENwelzijn en niet over EIGENARENwelzijn, zeggen ze.

  Het is natuurlijk onzin om de een hamstersoort anders te beoordelen als de andere, vooral zonder dat gedegen onderzoek is gedaan naar effecten van verschillende huisvesting (stress) bij die dieren. Niemand weet of een hamster zich beter voelt in een kleinere of grotere kooi. Pas als iemand, op basis van gedegen onderzoek, concludeerd dat een hamster echt ongelukkig is als hij minder dan de hele kamer als leefruimte heeft, kunnen we objectief stellen dat we het houden van de soort verbieden op grond van dierenwelzijn. Ik bedoel, zet 10 dwerghamsters in kooitjes van 50 x 50 cm, en 10 andere in kooitjes van 1 vierkante meter, en nog 10 andere in 5 x 5 meter ruimtes. Analyseer vervolgens stresshormonen (in urine en bloed) en gedrag. Dan pas weten we objectief wat het houden van dwerghamsters betekend voor dierenwelzijn en kunnen we een inhoudelijke discussie voeren.

  Tientallen jaren van (duur betaalde) discussies in de overheid, en geen initiatief om dergelijk onderzoek te doen. Ik snap het niet.

  Beantwoorden
 • Ik was ok stomverbaasd om te lezen/ horen dat je de Russische dwerghamster niet meer mag houden. Ik had ongeveer in 1990 een Russische dwerghamster. De liefste hamster die ik heb gehad. Heb daarna nog een langharige grotere hamster gehad, die heb ik Harry Hap genoemd, omdat hij beet, meneer was niet zo vriendelijk.
  Zo meer dieren op de lijst die niet meer mogen… 🤨

  Beantwoorden
 • Snap er echt niets meer van, dat wij geen dwerghamsters meer mogen hebben.
  Heb hier twee rusjes die geen vlieg kwaad doen, leven in een verblijf van 80 x 50 cm.
  Misschien kan je ( de russische dwerghamster ) een voorbeeld brief online zetten,
  om bezwaar te maken tegen de niet zo positieflijst.
  Hopelijk kunnen we dan nog jaren genieten van onze kleine harige huisvriend.

  Beantwoorden

Geef een reactie