HAMSTERS SAMEN HOUDEN

a7 dwerghamster nestjeHamsters samen houden kan dat? Als het gaat om Russische Dwerghamsters dan is het antwoord niet ja en niet nee.

Ja en Nee

 • Man/Vrouw
  Russische Dwerghamsters zijn zeer goed in koppels te houden (man/vrouw). Hierbij moet je wel rekening houden dat je om de 20 dagen jongen kunt krijgen. Hoeveel nestjes een vrouwtje achter elkaar krijgt is weer een heel ander verhaal, waar we het een andere keer over gaan hebben  Maar als het gaat om het samenhouden van dwerghamsters, dan is de keus voor een man/vrouw koppel het beste.
 • Man/Man
  Het is me weleens gelukt om een koppel man/man in stand te houden. Dit waren twee broers van elkaar en die konden op latere leeftijd prima met elkaar samenleven. Echter is dat een extreme uitzondering, want in 8 van de 10 gevallen gaat het finaal mis tussen beide heren.
 • Vrouw/Vrouw
  Veel mensen denken dat een combinatie vrouw/vrouw goed gaat. Dit omdat dat bij Konijnen of Cavia’s ook het geval is. Echter zijn Russische Dwerghamsters geen Konijnen en Cavia’s en ik kan je verzekeren dat een combi vrouw/vrouw nog explosiever kan zijn dan man/man of net zo erg.
 • Af en toe
  Lukt het om een man/man bij elkaar te houden of een vrouw/vrouw samen te houden. Ik benadruk nogmaals dat dit extreme uitzonderingen zijn, maar het gebeurd wel. Ik denk persoonlijk dat het te maken heeft met het karakter van de dieren. De minder dominante exemplaren die zich vanuit het nest onderdanig hebben opgesteld, kunnen wellicht met een andere onderdanige hamster samen leven. Het lijkt erop dat als de dieren van hetzelfde geslacht in een heel klein verblijf worden gehouden, waar het niet mogelijk is om een eigen territorium te creëren, ze elkaar dulden. Een andere verklaring heb ik er niet voor.

Dwerghamster Mandarijn

WAAROM KAN HET NIET?

Laten we eerst eens kijken hoe de dieren in de natuur leven. Ze wonen ondergronds in holletjes, ze graven gangenstelsels en hebben hectaren aan ruimte om hun partner te vinden en zich te distantiëren van vijanden. Als twee mannetjes elkaar in de natuur ontmoeten dan zullen ze elkaar proberen te verjagen. Waarom? Omdat een mannetje geen concurrentie in zijn eigen territorium wil. Hij wil immers alle vrouwtjes voor zich hebben en met een tweede, derde etc. mannetje erbij zijn, zijn kansen immers kleiner. De mannen verjagen elkaar en de vrouwen hebben vrij toegang tot hun territorium.

landschap waar de Russische Dwerghamster leeft

De vrouwen dulden elkaar niet omdat ze een bedreiging vormen voor elkaars jongen. In de natuur moeten dieren egoïstisch zijn en om hun eigen welzijn denken. Hoe minder jongen en andere vrouwen er zijn, hoe meer eten en aandacht van de man mijn jongen en ik krijgen.Russische Dwerghamster leven in de natuur alleen, ze komen bij elkaar om te paren. De man kan meerdere vrouwtjes hebben (harem), waarin we geen een koppel leven terugzien. Het mannetje heeft zijn eigen territorium en de vrouwtjes hebben dat ook. De territoria van man en vrouw overlappen elkaar niet.

“Results for P. sungorus were more ambiguous  and did  not  provide  conclusive evidence of  paternal care.  Individuals  of  the  same  sex never  shared burrows,  but males and females frequently  shared burrows,  although  those relationships  were never exclusive.” (Webster & Brooks  1981; McShea 1990) 

‘ Home ranges for P. sungorus are many times smaller than P. campbelli home ranges (Wynne-Edwards et al., 1999) (Fig. 2). Neither the home ranges of P. sungorus females nor the home ranges of P. sungorus males overlap, and both are of similar size. However, each P. sungorus male tends to overlap more than one female and each P. sungorus female tends to overlap more than one male (Wynne-Edwards, 1995). Within a single night P. sungorus males routinely move from the burrow of one female to the burrow of another. The female remains in her own burrow, and receives a visit from a second male for the latter part of the night (Wynne-Edwards, 1995).  ‘ (uit From Dwarf Hamster to Daddy  The Intersection of Ecology, Evolution, and Physiology That Produces Paternal behaviour, Wynne-Edwards 2003)


BIJ ONS THUIS IS HET ANDERS

We kunnen de natuurlijke situatie niet nabootsen bij ons thuis. We hebben immers geen hectaren aan grond waar we de dieren kunnen laten lopen. Zouden we dat wel hebben, dan kunnen we gerust meerdere Russische Dwerghamster houden. De natuur regelt zich in dat geval zelf en alle dieren zullen hun eigen territorium claimen.

Er zijn toch hardnekkige theorieën, dat als je een hok van 80 of 120 cm hebt, dat je dan toch twee Russische Dwerghamsters samen kunt houden. Twee van hetzelfde geslacht wel te begrijpen.

Wat is 120 cm vergeleken met minimaal 1000 m²

Dat is naar mijn mening niet juist. Theoretisch zou het mogelijk zijn om twee dieren samen te houden in een groot verblijf, maar dan zal je het verblijf in een soort spiegelbeeld moeten inrichten, waarbij elk dier een eigen huisje heeft, een eigen voerbakje, een eigen looprad, een eigen drinkfles etc Al deze dingen mogen dan ook niet te dicht bij elkaar staan, zodat de dieren niet bij elkaar in de buurt gaan komen.

De ruzie tussen twee dieren van hetzelfde geslacht ontstaat bijna altijd door het claimen van het territorium, de voerbak, de drinkfles. Dit zijn namelijk plekken waar jij de baas van moet zijn als je wilt overleven (volgens de natuur). Zijn er meerdere voerbakken en drinkflessen dan verminder je het risico, maar deze vermindering is nihil.

Het samen leven van twee dieren van hetzelfde geslacht heeft volgens de wet van de jungle geen enkel nut. Ze kunnen zich niet voortplanten, ze hebben elkaar niet nodig om te overleven, ze kunnen simpelweg niets met elkaar, ze zijn enkel concurrentie voor elkaar. Twee mannen bij elkaar zullen elkaar als concurrent zien voor als er een vrouwtje langs zou komen. Weten zij veel dat dat waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Hun instinct is te sterk. Twee vrouwen bij elkaar is ook compleet onlogisch volgens de natuur… wat moeten ze met elkaar… weg ermee.


Sociaal en asociaal

Er zijn diersoorten die sociaal aangelegd zijn. Deze dieren hebben hun leven anders georganiseerd dan de asociale dieren Asociaal klinkt ook niet echt handig en daarom worden dieren die niet in een sociale groep leven “solitair” genoemd. Echter betekend solitair dat de dieren echt absoluut alleen leven en zelfs niet in een koppel man/vrouw kunnen leven. De Russische Dwerghamster kan zoals we weten wel in een man/vrouw combinatie leven. Bij vogels hebben we het dan over een monogaam koppel, maar dat is het ook niet. Rusjes blijven namelijk niet perse hun hele leven bij elkaar. Ik zou het semi-solitair kunnen noemen. Russische Dwerghamsters zijn niet solitair, maar ook niet sociaal. Het hangt door het vermogen om succesvol in een man/vrouw koppel te leven in het midden.


In het ergste geval

Het is misschien ook goed te weten wat er precies gebeurd als je twee dieren van hetzelfde geslacht bij elkaar zet en houdt. Meestal gaat de meer dominante hamster de andere stukje bij beetje kapot maken – letterlijk. Zo wordt de zwakkere (mentaal of fysiek) hamster steeds aangevallen en gebeten. Meestal zijn de geslachtsdelen aan de beurt. Op een gegeven moment zal het hele kontje kapot zijn, het dier heeft veel pijn en kan zich steeds slechter verweren. Totdat de zwakkere zich niet meer kan verweren en het over zich heen laat komen. Zoals je waarschijnlijk al kunt raden zal de sterkere de zwakkere doden. Het komt ook voor dat beide dieren aan elkaar gewaagd zijn en elkaar net zo hard aanpakken. In dat geval zal je twee ernstig gewonde hamsters hebben die elkaar zullen blijven verminken totdat er eentje bezwijkt.


Hamsters samen houden – Tot slot

Het hierboven genoemde in gedachten houdend… moet je jezelf goed afvragen:

Waarom zou ik twee dieren van hetzelfde geslacht bij elkaar willen houden?

Het samen houden van twee dieren van hetzelfde geslacht is niet voor de dieren, want zoals hierboven te lezen is, hebben ze niets aan elkaar. Het moet dus voor je eigen plezier zijn en dan zeggen we -> Wij mensen zijn hoger ontwikkeld en zouden beter moeten weten -> Niet egoïstisch zijn! Kies voor het welzijn van het dier en niet voor je eigen plezier


Ontdek meer van De Russische Dwerghamster

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.