Roborovski Dwerghamster

roborovski dwerghamster

De Roborovski Dwerghamster is de kleinste dwerghamstersoort. Ze zijn zelfs kleiner dan de Russische Dwerghamster. 


ALGEMEEN

 • Grootte: 5 – 7 cm
 • Gewicht: 25 – 40 gram
 • Levensduur: 2 – 3 jaar
 • Aantal chromosomen: 34
 • Draagtijd: 21 dagen
 • Geslachtsrijp: vanaf 5 – 6 weken

OORSPRONG VAN DE ROBOROVSKI

roborovski dwerghamster oorsprong

De roborovski is een relatief onbekende hamstersoort. Van oorsprong komt deze hamster voor in de (half)woestijnen van Rusland, China, Manchuria en Mongolië. Hun natuurlijke omgeving bestaat uit woestijnen en semi-woestijnen met weinig plantgroei. Zij leven daar in groepsverband. Robbies kunnen goed tegen temperatuurwisselingen en hebben relatief weinig water nodig. Wel zijn ze niet goed bestand tegen extreme hitte waardoor ze in de woestijn overdag schuilen onder de grond en met name in de nacht actief zijn.

De Roborovski is in 1894 ontdekt door Lt Roborovski (in Nan Shan, een gebergte in het westen van China) en zijn door Satunin in 1903 voor het eerst beschreven in de literatuur. In de jaren ’60 zijn de eerste robbies naar Engeland geïmporteerd door de London Zoo en in de jaren ’70 heeft Moscow Zoo enkele exemplaren aangeschaft. Helaas hebben deze exemplaren nooit voor nageslacht gezorgd waardoor Engeland zijn huidige populatie te danken heeft aan het nageslacht uit Nederland welke in de jaren ’90 naar Engeland zijn geëxporteerd.

In 1982 zijn de eerste exemplaren vanuit Duitsland naar Nederland gebracht. Alhoewel deze hamstersoort al enkele decennia in Nederland aanwezig is, zijn ze voor menigeen onbekend. Belangrijke reden hiervoor is wellicht het karakter waardoor ze niet voor iedereen geschikt zijn en daardoor wellicht minder verkocht worden in dierenwinkels.


roborovski dwerghamster

ROBOROVSKI DWERGHAMSTER IN GEVANGENSCHAP

In gevangenschap worden robbies met name koppelsgewijs gehouden. De beste samenstelling hiervoor is man-vrouw alhoewel er dan natuurlijk wel jongen geboren zullen worden. In het wild zouden vrouwtjes maximaal 2-3 nesten krijgen, maar aangezien er de afgelopen decennia gericht mee gefokt is, kan dit momenteel wel oplopen tot 12-13 nesten achter elkaar. Als gevolg daarvan is het niet aan te bevelen ze permanent in man-vrouw koppels te houden.

Aangezien robbies zeer naar een soortgenootje toetrekken, worden ze vaak in man-man of vrouw-vrouw koppels gehouden. Deze samenstelling is daarentegen niet zonder gevaren. Het is altijd mogelijk dat een koppel ruzie krijgt en overgaat tot gevechten. Het is daarom belangrijk hiermee rekening te houden en indien nodig tijdig te acteren door ze uit elkaar te halen. De eerste wond zal vaak op het kontje zijn of net onder de staart. Controleer deze plek dus regelmatig!

roborocski-dwerghamster

Alhoewel er dus risico bestaat dat een koppel niet permanent samengehouden kan worden, heeft het houden in groepsverband wel de voorkeur. Aangezien ze zeer zelfstandig zijn en niet erg naar mensen trekken, is het belangrijk dat ze interactie met een soortgenootje hebben. Bij een gevecht is het daarom ook altijd aan te raden om de beide robbies na genezing weer aan elkaar te koppelen. In zeer veel gevallen gaat dit goed en is de (her)koppeling geslaagd.


roborovski dwerghamster

HUISVESTING

Robbies kunnen het beste gehuisvest worden in een terrarium.aquarium. In verband met hun slechte gezichtsvermogen is het niet aan te raden ze in een traliekooi te huisvesten omdat ze daarin zeer slecht kunnen vallen. Minimale maat voor het grondoppervlak dient 50 cm x 30 cm te zijn en om territoriumdrift zoveel mogelijk te voorkomen is de maximale maat 80 cm x 40 cm. Indien het grondoppervlak groter wordt, is het risico op gevechten als gevolg van het afbakenen van een territorium groter. Al hoeft dit natuurlijk niet te betekenen dat het hierbij altijd fout gaat!

Belangrijk bij het inrichten van de bak is dat er bij een koppeltje altijd 2 radjes aanwezig moeten zijn en meerdere schuilplekken (huisjes, maar kan ook in de vorm van wc-rollen). Hele open ruimten dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden, aangezien ze elkaar hier gemakkelijk achterna kunnen gaan jagen. Wc-papier vinden ze fantastisch als nestmateriaal, dus hier zul je ze veel plezier mee doen.


roborovski dwerghamster

KARAKTER

De roborovski is de kleinste dwerghamster die als huisdier wordt gehouden. Mede door zijn formaat is hij sneller en moeilijker te hanteren dan andere hamstersoorten. Oppakken vinden ze over het algemeen eng waardoor ze zullen proberen te vluchten. Het oerinstinct als prooidier is nog duidelijk te merken. Indien een robbie op de hand zit en een andere hand erboven wordt gehouden, zal hij wegvluchten. Het is dan ook aan te bevelen roborovski’s nooit op te pakken zonder een bak eronder te houden. Mede gezien hun slechte zicht, kunnen ze bij paniek slecht terecht komen.

Roborovski’s zijn met name in avond en nacht actief al willen ze overdag ook nog wel wakker worden als ze iets horen. Ze zijn van nature erg actief, nieuwsgierig en onderzoekend en als gevolg daarvan een plezier om naar te kijken.


KLEURVARIATIES VAN DE ROBOROVSKI DWERGHAMSTER

Tot voor kort bestond de roborovski alleen in de kleuren wildkleur en white-face. De genetica is bij roborovski’s decennia-lang onbekend gebleven. Er is onder de fokkers veel discussie geweest of het gen voor white-face recessief of dominant was. In 2009 is gebleken dat er niet één maar twee soorten white-face genen zijn, namelijk recessieve white-face en dominante white-face (links: recessief; rechts: dominant).

roborovski dwerghamster

Het verschil in kleur is dusdanig beperkt dat hier in het verleden nooit aandacht aan is besteed. Daarnaast verkleurt dominante white-face in de loop der tijd en wordt recessieve white-face minder oranje-kleurig. Als gevolg daarvan is het kleurverschil op een leeftijd van 3-4 maanden al nauwelijks meer te zien.

De recessieve variant is het meest bekend en wordt regelmatig gefokt. De dominante variant is in de loop der tijd vrijwel verdwenen en is in 2009 vanuit enkele witte robbies teruggefokt.

Door de combinatie van beide white-face varianten is de kleur wit donkeroog ontstaan (links: wit donkeroog; rechts: platinum > 2 jaar). Deze kleur is nog zeer nieuw en ook nog niet vrij van gezondheidskwaaltjes. De witte robbies zijn over het algemeen vrij klein met een wat vreemd staande kop. Daarnaast zijn er helaas maar weinig die een schappelijke leeftijd behalen. Hopelijk zal dit binnen enkele jaren sterk verbeteren.

In 2010 is daarnaast de gevlekte Roborovski vanuit Tsjechië via de groothandel naar Nederland gekomen. In eerste instantie werden alleen mannen aangeboden, waarschijnlijk om de populatie beperkt te houden in verband met het recessieve gen, maar inmiddels zijn ze in beide geslachten verkrijgbaar. De kleur is nog vrij nieuw en wat de combinatie met bijvoorbeeld white-face oplevert is vooralsnog niet bekend.

Daarnaast zijn de kleuren ‘cinnamon’ (lichtbruin met rode ogen) en ‘snowbear’ (wit met wildkleur vlek op kop) bekend. In 2009-2010 waren deze kleuren reeds in het buitenland in zeer beperkte aantallen te vinden, maar in 2011 is vooral ‘snowbear’ via de groothandel ook in Nederland gekomen (waarschijnlijk wederom vanuit Tsjechië).

roborovski dwerghamster

GENETISCHE CODES

Het bovenstaande resulteert in de volgende genetische codes waarbij er vooralsnog twee allellen bekend zijn (+ = geen gen; wf = recessieve white-face; WFD = dominante white-face):

 • Wildkleur: +/+ +/+
 • Wildkleur, drager recessieve white-face: wf/+ +/+ (white-face kan tonen door witte vlek op kop, maar dit gebeurt niet in alle gevallen)
 • Recessieve white-face: wf/wf +/+
 • Dominante white-face: +/+ WFD/+
 • Platinum: wf/+ WFD/+
 • Wit donkeroog: wf/wf WFD/+
 • Gevlekt: recessief gen, nog niet bekend of dit een afzonderlijk allel is en wat combi met white-face doet
 • Cinnamon: recessief gen, nog niet bekend of dit een afzonderlijk allel is en wat combi met white-face doet