INTEELT

  • Inteelt: Het betekend voortplanting binnen een kleine groep van aan elkaar verwante mensen of dieren.
  • Lijnteelt: Kruisen van minder verwante dieren
  • Uitkruisen: De tegenhanger van inteelt is uitkruisen of uitteelt.
Inteelt
(Het kruisen van nauw verwante dieren)
Geeft voorspelbare nakomelingen.
Recessieve genen komen naar voren en kunnen uitgefokt worden.
Goede genen worden verdubbeld.
Ongewenste eigenschappen kunnen eruit gefokt worden
Verdubbelt fouten en zwakheden.
Verdubbelt slechte genen.
Op den duur verlies van levenskracht en immuniteit van de nakomelingen.
Verhoogde kans op onvruchtbaarheid.
Minder jongen per nest.
Genetisch verzwakte dieren.
Lijnteelt
(Kruisen van minder verwante dieren)
Vermijdt de inteelt van te nauw verwante dieren.
Geeft voorspelbare nakomelingen.
Vertraagt de genetische verzwakking.
 
Vereist uitmuntende dieren.
Stopt de genetische verzwakking niet, deze wordt alleen vertraagd.
Uitkruisen outcross
(Kruisen van onverwante dieren van hetzelfde ras)
Brengt nieuwe eigenschappen/kwaliteiten met zich mee.
Kan verloren eigenschappen/kwaliteiten herintroduceren.
Verhoogt levenskracht.
Minder voorspelbare nakomelingen.
Kunnen ongewenste genen ingefokt worden die er weer uitgefokt moeten worden.