Vitamine K

Er zijn geen onderzoeken gevonden om de behoefte van de hamster aan vitamine K vast te stellen; Rogers et al. (1974) meldden dat een dieet met 4 mg menadion/kg (23 µmol/kg dieet) voldoende was voor groei – de hamsters kregen vermoedelijk een aanzienlijke hoeveelheid vitamine K-activiteit van coprofagie. Er werden geen bloedingsproblemen gemeld. De Tolworth HS (Welsh) warfarine-resistente rattenstam vereist 1,77 µmol phylloquinon/kg lichaamsgewicht/dag (Greaves en Ayers, 1973). De vitamine K-behoefte van de hamster kan vergelijkbaar zijn. Op basis van de behoefte van de Tolworth HS (Welsh) warfarine-resistente rat, zou 25 µmol phylloquinon/kg dieet (11 mg/kg) een veilige en adequate inname moeten zijn voor hamsters.

Tekenen van vitamine K-tekort Volwassen mannelijke hamsters die een vitamine K-deficiënt dieet kregen en in coprofagie-preventieve kooien werden gehuisvest, vertoonden binnen 11 dagen een daling van de protrombineconcentraties tot 11 procent van de controleconcentraties. Behandeling met chloor-K (2-chloor-3-fytyl-1,4-naftoquinon), een vitamine K-antagonist, bij 1 tot 5 mg chloor-K/kg lichaamsgewicht verminderde plasma-protrombine tot 17 tot 20 procent van de controlewaarden. Hamsters zijn warfarineresistent en hebben een grote hoeveelheid nodig om de protrombineproductie te verminderen (Shah en Suttie, 1975).


Ontdek meer van De Russische Dwerghamster

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.