Vitamine K

Er zijn geen onderzoeken gevonden om de behoefte van de hamster aan vitamine K vast te stellen; Rogers et al. (1974) meldden dat een dieet met 4 mg menadion/kg (23 µmol/kg dieet) voldoende was voor groei – de hamsters kregen vermoedelijk een aanzienlijke hoeveelheid vitamine K-activiteit van coprofagie. Er werden geen bloedingsproblemen gemeld. De Tolworth HS (Welsh) warfarine-resistente rattenstam vereist 1,77 µmol phylloquinon/kg lichaamsgewicht/dag (Greaves en Ayers, 1973). De vitamine K-behoefte van de hamster kan vergelijkbaar zijn. Op basis van de behoefte van de Tolworth HS (Welsh) warfarine-resistente rat, zou 25 µmol phylloquinon/kg dieet (11 mg/kg) een veilige en adequate inname moeten zijn voor hamsters.

Tekenen van vitamine K-tekort Volwassen mannelijke hamsters die een vitamine K-deficiënt dieet kregen en in coprofagie-preventieve kooien werden gehuisvest, vertoonden binnen 11 dagen een daling van de protrombineconcentraties tot 11 procent van de controleconcentraties. Behandeling met chloor-K (2-chloor-3-fytyl-1,4-naftoquinon), een vitamine K-antagonist, bij 1 tot 5 mg chloor-K/kg lichaamsgewicht verminderde plasma-protrombine tot 17 tot 20 procent van de controlewaarden. Hamsters zijn warfarineresistent en hebben een grote hoeveelheid nodig om de protrombineproductie te verminderen (Shah en Suttie, 1975).