Geen categorie

Onderzoek naar Verbod op Zoogdiersoorten: Kritiek op de Methodiek van de Positieflijst

De aankomende verboden op verschillende zoogdiersoorten per 1 juli hebben geleid tot aanzienlijke kritiek vanuit wetenschappelijke hoek. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze verboden wordt bekritiseerd vanwege zijn gebrekkige aanpak en het schenden van Europese regelgeving die vereist dat verboden alleen mogen worden ingesteld na grondig onderzoek naar specifieke risico’s, en wanneer deze risico’s significant zijn.

Problemen met de Huidige Beoordelingsmethode

Het onderzoek naar de eigenschappen die als risicofactoren worden beschouwd, blijkt vaak gebaseerd te zijn op irrelevante gegevens en studies die niet specifiek gericht zijn op de betreffende zoogdiersoorten, zoals de Russische dwerghamster. Hierdoor worden conclusies getrokken die mogelijk niet representatief zijn voor de specifieke behoeften en gedragingen van deze dieren.

Voorbeelden van Onduidelijkheid:

  • Nestgedrag: Studies naar het nestgedrag van grotere, sociale diersoorten zoals wilde varkens, pecari’s en knobbelzwijnen worden gebruikt om conclusies te trekken over het nestgedrag van hamsters, zonder specifiek onderzoek naar hamsters zelf.
  • Graafgedrag: Onderzoeken naar het graafgedrag van grondeekhoorns, gordeldieren en diverse beren zijn niet representatief voor hamsters, die kleinere en minder complexe holen graven.
  • Klimaatvoorkeuren: Eigenschappen zoals het aanpassingsvermogen aan gematigde klimaten worden zonder specifieke onderbouwing toegepast op hamsters, gebaseerd op studies naar dieren zoals ijsberen, neushoorns en tapirs.
  • Sociale structuur: Er is geen gedegen onderzoek verricht naar de sociale gewoonten van hamsters, terwijl aannames worden gedaan op basis van studies naar laboratoriumratten, primaten en diverse knaagdieren.
  • Voortplantingssnelheid: Onderzoek naar voortplantingssnelheid en potentiële overpopulatie bij muizen, Japanse kwartels en Europese kanaries verschilt sterk van de voortplantingspatronen van hamsters.

Schending van Europese Regels

Volgens de Europese wetgeving moeten verboden alleen worden ingesteld na zorgvuldig onderzoek naar specifieke risico’s die significant zijn voor de desbetreffende diersoorten. De huidige aanpak, waarbij generalisaties en aannames worden gemaakt op basis van studies naar andere diersoorten zonder concrete onderbouwing, voldoet niet aan deze wettelijke eisen.

Gevolgen van Ondeskundige Beoordeling

Deze gebrekkige methodiek kan leiden tot onterechte verboden voor diersoorten zoals de Russische dwerghamster, waarbij eigenschappen van andere, mogelijk niet-vergelijkbare soorten klakkeloos worden toegepast. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor dierenliefhebbers en verzorgers, die beperkt worden in hun mogelijkheden om deze dieren te houden en verzorgen op basis van onjuiste aannames.


Ontdek meer van De Russische Dwerghamster

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Geef een reactie