Parkinson bij de zwarte en zwart gerelateerde kleuren Russische dwerghamster – Conclusie na bestudering gemelde hamsters

In mijn artikel “Waarom zwarte Russen soms trillen” voor het Jaarboek 2017/2018 van de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging schreef ik dat bij zwarte en zwart gerelateerde kleuren Russen soms een defect voorkomt waarbij ze op iets oudere leeftijd gaan trillen, vergelijkbaar met Parkinson. Ik eindigde met de vermelding dat trillende hamsters in mijn Meldpunt op de Hamsterforums  kunnen worden gemeld. Dit artikel bevat mijn conclusie na bestudering van de gemelde hamsters met Parkinson en het door mij opgestelde Stamboomoverzicht Parkinson (SBO).

Verder lezen