ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaand vind u enkele algemene voorwaarden die wij als fokkerij van Russische Dwerghamsters in acht nemen en ook u op willen attenderen.

Koop- en garantiewet

Als fokker ben ik gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is een wet die sinds 1993 bestaat en in het leven geroepen is om u als consument te beschermen tegen verborgen gebreken.
Onder verborgen gebreken worden verstaan, erfelijke afwijkingen of ernstige gedragsproblemen.
Bij het constateren van verborgen gebreken, heeft u het recht om binnen een half jaar het desbetreffende dier te ruilen of het aankoop bedrag terug te vragen.


Reserveren

Het reserveren van een hamstertje kan alleen per e-mail
Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen een hamster reserveren indien toestemming van de ouders is verkregen, hiervoor zullen de ouders minstens 1 e-mail moeten sturen of in één van de correspondenties reageren.
Indien er niet gereageerd wordt op correspondentie kan de reservering vervallen
Het reserveren van meerdere dieren van hetzelfde geslacht is toegestaan mits ze niet samen gehouden worden. Het vooraf overgemaakte bedrag voor de hamster vervalt en wordt niet aan u geretourneerd indien u het diertje niet komt ophalen.


Huisvesting

Het is zeker geen eis vanuit onze kant maar we zouden het op prijs stellen als u onze adviezen betreffende de huisvesting en verzorging opvolgt.

  • Kooimaten minimaal 60cm x 30cm groter is hierbij nog beter
  • Aanwezigheid van een loopradje in de kooi
  • 24h aanwezigheid van vers drinkwater

Ophalen

U dient het hamstertje op de afgesproken dag/datum/tijd op te halen
Voor het vervoer heeft u een vervoersbakje of doosje nodig
Hamsters die later dan twee weken na de datum dat ze het nest mogen verlaten, opgehaald worden dienen vooraf betaald te worden.


Overige

Als fokker van Russische Dwerghamsters streef ik ernaar mooie, lieve en vooral gezonde dieren te fokken. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voer, huisvesting en het gedrag van de dieren.
Mocht er van mijn kant enige twijfel bestaan over de gezondheid van een dier dan wordt deze absoluut niet verkocht.
Indien er twijfels zijn over het goed terecht komen van één van mijn dieren, dan ga ik niet over tot verkoop.


Privacy van de Russische Dwerghamster

Persoonsgegevens die u op deze website invult/opstuurt, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het reserveren van een hamster.

Gebruik van uw gegevens
– Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt
– Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van uw reservering
– U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief, in dit geval zal uw email adres gebruikt worden voor de mailing. Deze vindt enkele keren per jaar plaats. U kunt zich altijd afmelden.