Hamsters en Infectieziekten?

virus

In dit artikel wordt onder hamster de Syrische Hamsters bedoeld, daar deze het meest is onderzocht. Of en in welke mate de onderstaande informatie van toepassing is op de Russische Dwerghamster is niet zeker.

Hamsters worden gebruikt als huisdieren, als proefdieren en in Zuid Amerika ook als nutdieren (voedsel). Bij kinderen wordt de overdracht van het LCM virus gevreesd. Deze infectieziekte kan enkel door de Syrische Hamster worden overgedragen en komt niet voor bij de Russische Dwerghamster.

Kizza is het kennissysteem voor infectieziekten, zij stellen dat werknemers die beroepsmatig in aanraking komen met hamsters (dierenwinkels) er sprake kan zijn van een verhoogde blootstelling. Speciaal bij gevoelige groepen zoals immuun gecompromitteerde patiënten moet men rekening houden met gezondheidsgevaren. Door het toenemende aantal mensen met HIV, transplantaties, chronische aandoeningen en specifieke geneesmiddelengebruik, groeit ook de groep mensen die serieus rekening moet houden met infecties die juist zij via hun huisdieren kunnen oplopen. Bij deze risicopatiënten is meer aandacht nodig voor hygiëne en een goede zelfverzorging. Hierbij zijn in het bijzonder intacte slijmvliezen en huid van cruciaal belang.

De onderstaande tabel is geen compleet overzicht van de vele agentia die in hamsters aanwezig kunnen zijn. Van de meesten is alleen de aanwezigheid aangetoond. Men zal per specifieke situatie een risicoafweging moeten maken in hoeverre er preventieve maatregelen moeten worden genomen om de kans op infectie zoveel mogelijk te reduceren.

Lijst biologische agentia in hamsters

 • Acinebacter
 • Campylobacter coli/jejuni
 • Giardia spp
 • Hymenolepsis nana
 • Leishmania (cutane)
 • Leptospira spp
 • Lymphocytic Choriomeningitis virus (LCM)
 • Pasteurella pneumotropica (één casus door hamsterbeet in peritoneaal      dialyse slang)
 • Pasteurella multococida (via beten)
 • Salmonella enterica spp
 • Sarcopter
 • Sendai virus
 • Trichophyton mentagrophytes
 • Yersinia

KIZA adviseert bij het opstellen van een RI&E een dierenarts te betrekken

Daarnaast is het van groot belang dat zowel dierenwinkels als Fokkers hun dieren uit een betrouwbare bron ontvangen. Een poosje geleden is er een uitzending geweest van de keuringsdienst van waarden:

Er moeten er wekelijks duizenden van verkocht worden in de Nederlandse dierenwinkels. Maar waar komen al die kleine knaagdiertjes eigenlijk vandaan?

Niemand die het precies weet, of durft te vertellen. En dat knaagt behoorlijk. De Kinderen van de Keuringsdienst op jacht naar de geheime kraamkamers van de hamster.

Bekijk hier de uitzending: http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2009/afleveringen/29-01-2009

Dieren uit een ander land zijn altijd een risicofactor. Men moet er van verzekerd zijn dat alle dieren die vanuit het buitenland komen ook daadwerkelijk door een dierenarts zijn onderzocht en gezond zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *